GDPR Szabályzat

Tóth Anita E.V Adatvédelmi szabályzata (1-11 pont)

Ezen adatvédelmi szabályzat "az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)" előírása alapján készült.

Tóth Anita E.V (Adószám: 56145070-1-28; Székhely: 9028 Győr, Pannónia utca 25. ; Weblap: www.anita-masszazs.hu; Kapcsolattartás: Tel.: 06 30 981 0481; Facebook: https://www.facebook.com/tothanita.masszazs
e-mail: tothanita.masszazs@gmail.com) kiemelt fontosságúnak tartja a személyes adatok védelmét is és a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megfelelő kezeléséről, tárolásáról és tájékoztatásról is.

1. Masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Számviteli bizonylat kiállításakor nevet, lakcímet és biz. esetben adószámot kérek el, ami a hatályos jogszabályoknak megfelel. Ezt 8 évig tárolom a székhelyemen, vendégtől elzárt helyen. Továbbítás a könyvelőm és a NAV felé történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Időpont egyeztetésekor keresztnevet és telefonszámot kérek el, melyet a kézi határidőnaplómban tárolok. Ezen adatokat évente vagy kérésre azonnal törlöm. Adatokat nem továbbítok. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

Ha az érintett elektronikus - vagy postai úton keres meg a személyes adatai kezelése vagy jogorvoslati teendők miatt, akkor a válaszaimat ezen utak segítségével továbbítom felé.

Facebookon vagy Viberen tudomásomra jutott adatokat a kapcsolat fennállásáig őrzöm meg vagy kérésre azonnal törlöm. Ezen weboldalakon is csak keresztnevet, telefonszámot kérek el és időpontot egyeztetek. Adattovábbítás nem történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert az érintett már önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül - hozzájárul a szolgáltatáshoz.

Marketing témájú leveleket nem küldök.

3. Kezelőlapot nem vezetek, így emiatt nem szükséges az érintett írásbeli kifejezett hozzájárulása az adati kezeléséhez, őrzéséhez, tárolásához.

4. A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám, sz.e. Facebook, Viber) kezelésekor első alkalommal írásbeli hozzájárulást kérek a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorlójától, melyet az utolsó kapcsolat fennállása utáni egy év múlva törlök, semmisítek meg vagy kérésre azonnal törlöm, megsemmisítem.

Hozzájáruló nyilatkozat szülők részéről, írásban: szolgáltatás megnevezése, adatkezelés célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig. Adattárolás módja: elektronikusan vagy/és papíralapon.

5. Az érintett tájékoztatása a személyes adatai védelméről többféle módon történik. Telefonos bejelentkezéskor is közlöm felé, hogyan kezelem az adatait, ill. az adatvédelmi tájékoztatómat elolvashatja a weboldalamon és a vállalkozásom székhelyén is, ahol a szolgáltatás igénybevétele is történik.

6. Adatvédelmi incidens esetén a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül - a megadott elérhetőségen keresztül - az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is.

Az adatvédelmi incidens indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, azt bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal.

-Adatkezelési incidens nyilvántartás: incidens leírása, Érintettek csoportja és száma, érintett adatok kategóriái és száma, valószínűsíthető következmények ismertetése, az adatvédelmi incidensből eredő következmények leírása, tervezett intézkedések, hatósági és érintetti értesítések, változtatásokat a további incidens megelőzésre érdekében, pontos dátum, aláírás

7. Adatvédelmi kéréseket - hozzáférés, kiigazítás, törlés, korlátozás, az adatok direkt marketing célra való felhasználásnak megtiltása, harmadik személynek való adatok átadásának megtiltása, másolat adás, tiltakozás az adatkezelés ellen - a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül teljesítem.

8. A felügyeleti hatósággal - annak megkeresése alapján - együtt működöm.

9. Külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás nem történik.

10. Jogorvoslati tájékoztatás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi szabályzat bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt az érintettet kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Házirend

A házirend a hatályos jogszabályok szerint kötelező a masszázs helyiségbe tartózkodó személyekre nézve. Elolvasható a várakozó helyiségben és honlapomon egyaránt.
Az időpont lefoglalásával és a szolgáltatás igénybevételével vendégeim elfogadják a házirend szabályait.

Időpont egyeztetése, online formában pár kattintással elérhető, messengeren, telefonon és sms-ben is lehetséges. Masszázs közben a telefont nem tudom felvenni, minden esetben válaszolni fogok az üzenetekre.

Érkezés 5-10 perccel a kezelés előtt, hisz az időtartamot a masszázs kezdetétől számítom.

Késés esetén kérlek, mindig jelezd nekem, ilyenkor a masszázs idejéből leszámítom a késett perceket, a következő vendég idejével nem számolhatunk.

Lemondást esetén - mindig közbejöhet valami - legalább a masszázs időpontod előtt 24 órával tedd meg, hisz mindig vannak várólistás vendégek, akiknek fel tudom ajánlani az időpontodat.

Ha valaki kétszer egymás után nem jelenik meg a megbeszélt időpontban, annak nem tudok új időpontot adni.

Higiéniára nagy hangsúlyt fektetek, minden kezelés után fertőtlenítem a masszázságyat és a masszázs közben használt eszközöket. Kézfertőtlenítő áll rendelkezésre minden kedves vendégem részére, melyet kérek használni.

Betegség esetén természetesen el tudjuk halasztani az alkalmat, amennyiben betegnek érzed magad, új időpontot keresünk. Még nátha esetén is egyeztessünk!

Gyermekekre felügyeletet nem tudok vállalni a masszázs helyiségemben.

Telefonálás masszázs közben nagyon zavaró tud lenni, hisz kizökkent a relaxált állapotból, javaslom, hogy néma üzemmódba állítsd a telefonodat.

Bérletek érvényességi ideje: 5 alkalmas - fél év, 10 alkalmas - 1 év.

Kizárólag a honlapomon feltüntetett masszázsszolgáltatásokat tudom nyújtani!

A szolgáltatás ellenértéke készpénzben történik, melyről minden esetben számlát állítok ki.
A masszázs ára azonnal fizetendő és hitelezésre nincs lehetőségem.
A bejelentkezéssel automatikusan elfogadottnak tekintem a szabályzatokat!

Köszönöm vendégeimnek hogy a házirendet betartjátok, és kellemes kikapcsolódást kívánok!